w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego

komunikat_w_sprawie_otwarcia_punkt__w_od_1_lipca_2021_r..pdf

Komunikat Starosty Ostrołęckiego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi w punktach nieodpłatnej
pomocy prawnej i punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie powiatu ostrołęckiego
Uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie wznowione
i nieodpłatnego poradnictwa
udzielanie nieodpłatnych porad prawnych
obywatelskiego przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Udzielanie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego na terenie powiatu ostrołęckiego odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 731407 207
w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8.00-16.00, we wtorek
od do 17.30, piątek 8.00-14.30.
STA
dr inż.
STA
sław Kubat

KORONAWIRUS_zasady_.pdf

KORONA"TIRUS
AKTUALNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIE
Obowiązek utrzymania co najmniej I ,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
rodzice z dziećmi uymagającymi opieki (do 13. roku życia),
osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności: osoby z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby
memogące słę samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
ZASŁANIANIE UST 1 NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO
POMOCA MASECZKI
Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.
ZA
Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty: przyłbice i szalki nie są
pomewaž nie spełniają swojej podstawowej ńłnkcji: czyli nie chronią przed
wirusem !
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej):
w autobusie: tramwaju i pociągu:
w sklepie: galerii handlowej: banku: na targu i na poczcie:
w zakładzie pracy: jeśli w pomieszczeniu przebyw•a więcej niż 1 osoba (chyba: że
pracodawca postanowi Inaczej):
w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
w kime i teatrze:
u lekarza: w przychodni: w szpitalu, salome masażu i tatuażu,
w kościele i szkole: na uczelni
w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji
kultury, banki, na poczcie itp.)
DEZYNFEKACJA RAK
Należy pamiętać o konieczności dezynfekowania rąk przed wejściem do budynku.