Nadchodzi zima ..., czas ekstremalnych warunków pogodowych, dotkliwie dotykających osoby bezdomne, osoby samotne, stare, chore, niepełnosprawne, pozbawione stałego miejsca zamieszkania i znajdujące się w sytuacji skrajnej biedy.

W okresie zimowych spadków temperatur apelujemy o wrażliwość, szybkie reagowanie w niepokojących sytuacjach i informowanie o zagrożeniu zdrowia i życia.

 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy
w dotarciu do instytucji i podmiotów udzielających wsparcia w formie rzeczowej.
 Przedstawimy ofertę pomocy skorzystania z wielu form pomocy jak:
schronienie, posiłek, odzież.
Natychmiastowe działanie uchronią przed nieszczęśliwymi wypadkami
i tragicznymi skutkami zimy.

Liczymy na współpracę w celu dotarcia z pomocą do najbardziej potrzebujących.

Informacje o potrzebie udzielenia pomocy oraz zagrożeniach życia i zdrowia
można zgłaszać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33
lub telefonicznie 029 76 17 395 w godzinach urzędowania 7.15. - 15.15.

Bezpłatna infolinia dla bezdomnych w województwie mazowieckim

022 92 87

  • Czas wytworzenia: 12-07-24 18:30
  • Czas udostępnienia: 12-07-24 18:30

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2