Program wsparcia "Opieka wytchnieniowa" jest przeznaczony dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu w związku z możliwością aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają pomocy w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rządowy program "Opieka wytchnieniowa" umożliwia opiekunom tytułowe wytchnienie, czyli należyty odpoczynek za czas sprawowania opieki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prosimy o kontakt  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń pod nr tel.  29 643 20 80 w godzinach pracy:  w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.45 – 15.45 oraz wtorek 7.45 – 16.45, piątek 7.45 – 14.45  do dnia 9 listopada 2022 r.

  • Czas wytworzenia: 18-04-24 22:56
  • Czas udostępnienia: 18-04-24 22:56

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2