Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, że od dnia 31 marca 2010 r. rozpoczęliśmy wydawanie artykułów żywnościowych dla najuboższych rodzin z Naszej Gminy.

(dochód na osobę samotną poniżej 715,50 zł; na osobę w rodzinie poniżej 526,50 zł przy jednoczesnym wystąpieniu dodatkowych okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Żywność wydawana będzie w każdą środę w godzinach 10.00– 13.00 w magazynie żywności przy ul. Kolonia 1 B w Rzekuniu.

 

Więcej informacji udzielają pracownicy socjalni OPS.

  • Czas wytworzenia: 14-07-24 11:43
  • Czas udostępnienia: 14-07-24 11:43

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2