Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2009 r. dokonał waloryzacji o 6,1 % emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent.

Waloryzacja zmienia także wysokości najniższych świadczeń wypłacanych przez ZUS :

 • najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna - 675,10 zł (wzrost o 38,81 zł),
 • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 519,30 zł (wzrost o 29,86 zł),
 • najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa - 810,12 zł (wzrost o 46,57 zł),
 • najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową - 623,16 zł (wzrost o 35,83 zł).

Nowe wysokości wybranych dodatków będą się kształtowały następująco:

 • dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie - 173,10 zł,
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy samodzielnej egzystencji - 259,65 zł,
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 325,36 zł,
 • dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego - 173,10 zł,
 • dodatek kompensacyjny - 25,97 zł.
 • Czas wytworzenia: 22-07-24 16:59
 • Czas udostępnienia: 22-07-24 16:59

Historia zmian

Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2