Uchwała nr III/19/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030.

 • III_19_2024.pdf
 • III_19_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego
  Obszaru Strategicznej Interwencji na lata 2021-2030
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nazwisko
  1 Imię
  Chrzanowski
  Tomasz
  Dmochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  Grzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Wojciech
  Milewska Wiesława
  Mierzej ewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Romuald
  Wojsz Anna Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  O becność
  obecny nieobecny
  Głos Głos
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  „przeciw” „wstrzymujący
  Się”
  13
  13
  R
  przewo -cz
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  Gminy
  rzanowski
  mgr i

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 14:37
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 14:37

Historia zmian

12520 Modyfikacja Uchwała nr III/19/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:39:50 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12519 Dodanie Uchwała nr III/19/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 14:39:49 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2