Uchwała nr III/9/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzekuń za rok 2023.

 • III_9_2024.pdf
  UCHWAŁA NR 111/9/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 czerwca 2024 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Gminy Rzekuń za rok 2023
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
  z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (to.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Rzekuń sprawozdania finansowego wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze
  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.
  S 2. Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.
  ld: A3752B48-733D-4E59-8BB2-E5A456052255. Uchwalony
  Przewodni
  Toma
  ny
  hrzanowski
  Strona I

 • III_9_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na III zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2024 r.
  uchwala w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
  budżetu Gminy Rzekuń za rok 2023
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  15.
  Nazwisko
  1 Imię
  Chrzanowski
  Tomasz
  Dmochowski
  Stanisław
  Gajda Paweł
  Dziekoński Dariusz
  Kowalczyk
  Grzegorz
  Krupka Arkadiusz
  Adam
  Rogoziński
  Wojciech
  Milewska Wiesława
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko Jarosław
  Olech Dariusz
  Suchta Piotr
  Szarwacki Artur
  Romuald
  Wojsz Anna Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Glos
  „przeciw"
  14
  14
  0
  Głos
  „ w ący
  Się"
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw"
  Głosy „wstrzymujące się"
  Przewod
  mgr i ź.
  Rady iny
  h nowski

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski, Przewodniczący Rady Gminy
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 12:52
 • Czas udostępnienia: 03-07-24 12:52

Historia zmian

12490 Modyfikacja Uchwała nr III/9/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 12:55:51 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12489 Dodanie Uchwała nr III/9/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku z 03-07-2024 12:55:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2