Uchwała nr LX/455/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń  na 2023 rok.

LX_455_2023.pdf LX_455_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LX zwyczajnej sesji w dniu 23 lutego 2023 r.
uchwala w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
1 imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrnj
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
x
x
Głos
"za"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
12
12
0
Głos
„wstrzymujący
Nie brał udziału
w glosowaniu
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się”
'CZACYRADY
mgr Zebrowska


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 23-02-23 11:07
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:08

Historia zmian

3991 Dodanie Uchwała Nr LX/455/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2