Uchwała nr LXI/460/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

 • LXI_460_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzskuń
  na LXI zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2023 r.
  uchwala zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Progncuy Finansowej na lata 2023-2029
  Lp.
  2.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Maj ewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  m)gdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Malgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  14
  14
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  Liczba radnych biorących udział w głosov,'aniu
  Głosy „za”
  Glosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  'łczĄcv RADY
  mgv Zebrowska • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-03-23 11:37
 • Czas udostępnienia: 01-12-23 11:02

Historia zmian

3996 Dodanie Uchwała Nr LXI/460/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2