Uchwała nr LXI/464/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.

 • LXI_464_2023.pdf
  UCHWALA NR LXI/464/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 27 marca 2023 r.
  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń
  Na art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
  Dz. U. z 2023 r., poz. 40) uchwala się, co następuje:
  1. Ustala się nazwę ulicy w miejscowości Rzekuń - ulica Rumiankowa.
  2. Położenie ulicy wraz z naniesioną nazwą zawiera mapa, stanowiąca załącznik graficzny do
  niniejszej uchwały.
  3. Wykonanie uchwały EX)wierza się Wójtowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w życie upływie 14 dni dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Wojeuăztwa Mazowieckiego.
  prz
  icząca Rady
  Małgorzata Żebrowska
  'd: 45D36278-4B10-4F08-980E-099644FDA07D. Uchwalony

  a ô9//ôôô
  ld: 45D36278-4B 10-4F08-980E-09%44FDA07D. Uchwalony
  Załącznik
  do Uchwały Nr LXI/464,'2023
  Rady Gminv Rzekuń
  z dnia
  PRZEW N!CZĄCYRADV
  mgr A•itngurzala 'Zebmwska

  Uzasadnienie do uchwały Nr LXI/464/2023
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 27 marca 2023 r.
  Pcxljęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy umożliwi zameldowanie osobom, które
  IX)siadają przy tej ulicy swoje działki lub wybudowane domy i zamierzają w nich zamieszkać.
  Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy "Rumiankowej” dla drogi prywatnej oznaczonej numerem
  geodezyjnym 9/3 w Rzekuniu wystąpili tej drogi.
  Aby można było ustalić numery ewidencyjne dla nieruchomości i budynków mieszkalnych
  istniejących i prognozowanych przy tej ulicy, należy nadać jej nazwę.
  ld: 45D36278-4B104F08-980E-099644FDA07D. Uchwalony
  Strona I

 • LXI_464_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXI zwyczajnej sesji w dniu 27 marca 2023 r.
  uchwala w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości R7Auń
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i Irmę
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Kaumarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  Głos
  "za"
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  14
  14
  Głos
  „wstrzymujący
  się”
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw"
  Glosy „wstrzymujące się”
  'SłczĄcy RADY
  mgr : Zebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 27-03-23 11:50
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 16:38

Historia zmian

4000 Dodanie Uchwała Nr LXI/464/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2