Uchwała nr LXII/470/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.

 • LXII_470_2023.pdf
 • LXII_470_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na I XII nadzwyczajnej sesji w dniu 5 kwietnia 2023 r.
  uchwala zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029
  Lp.
  2.
  4.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  N azwisko
  i Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  11
  10
  Głos
  „wstrzymujący
  x
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się”
  Wi Rady
  w ochow•ski

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Stanisław Dmochowski
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-04-23 16:53
 • Czas udostępnienia: 30-11-23 12:58

Historia zmian

4006 Dodanie Uchwała Nr LXII/470/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2