Uchwała nr LXII/474/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzekuń porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Ostrołęckiego Obszaru Strategicznej Interwencji  na lata 2021-2030.


 • LXII_474_2023.pdf
 • LXII_474_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy
  na LXII nadzwyczajnej sesji w dniu 5 kwietnia 2023 r.
  uch wala w sprawie na Gminę Rzekuń z iłny•mi
  terytoră— w celu Rozwoju Ponadbkalnș olszaru Interwencji
  na 2021-2030
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzîjewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  11
  11
  Głos
  „wstrzymujący
  Nie brał udziału
  w g10M)waniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy
  Głosy „wstrzymujące się"

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 05-04-23 17:02
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:25

Historia zmian

4010 Dodanie Uchwała Nr LXII/474/2023 z 19-06-2023 12:59:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2