Uchwała nr LXIX/509/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.

LXIX_509_2023.pdf

LXIX_509_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXIX zwyczajnej sesji w dniu 15 stycznia 2023 r.
uchwala w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzej ewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Glos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
„przeciw”
11
11
„wstrzymujący
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „prz.eciw”
Głosy „wstrzymujące się"
, RADY
mgr Zebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 22-11-23 14:27
 • Czas udostępnienia: 22-11-23 14:27

Historia zmian

9107 Modyfikacja Uchwała nr LXIX/509/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 22-11-2023 14:32:25 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9106 Dodanie Uchwała nr LXIX/509/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 22-11-2023 14:32:07 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2