Uchwała nr LXIX/511/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".

LXIX_511_2023.pdf

LXIX_511_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXIX zwyczajnej sesji w dniu 15 stycznia 2023 r.
uchwala w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzekuń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, 0 których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Lp.
2.
4.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
Imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Lucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
O becność
obecny nieobecny
Głos
za”
Głos
„przeciw”
12
12
0
Głos
„wstrzymujący
się”
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw”
Głosy „wstrzymujące się”
mgr
'CZ"C.XRADY
Žeb,'01vska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 22-11-23 14:40
 • Czas udostępnienia: 22-11-23 14:40

Historia zmian

9111 Dodanie Uchwała nr LXIX/511/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 22-11-2023 14:46:23 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2