Uchwała nr LXIX/512/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Ostrołęka.

LXIX_512_2023.pdf

UCHWAŁA NR LXIX/512,'2023
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie zgody na nieMlplatne nabycie przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Miasta Ostrołęka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z
2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy o gospodarce niemchomościami (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 344 ze zm.) uchwala się, co następuje:
S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Miasta Ostrołęka, położonych w obrębie Przytuły Stare gm. Rzekuń:
- oznaczonej numerem ewidencyjnym 60/1 0 pow. 0,2079 ha, zabudowanej budynkiem b*dącym pod ochroną
konserwatora zabytków, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr
OSIO/00068280/1.
- oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 61/1 0 pow. 0,1049 ha. 62/1 0 pow. 0, 1984 ha, niezabudowanych,
dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą nr OSI 0/00068280/1.
2. Wykonanie uchwały się Wójtowi Gminy Rzekuń.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
przewcxln
Rady Gminy
Małgorzata Żebrowska
'd: 72FD1591-5EE4-4AIB-88C9-lB317108FF92. Uchwalony

LXIX_512_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXIX zwyczajnej sesji w dniu 15 stycznia 2023 r.
uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowych stanowiących własno" Miasta Ostrołęka
Lp.
2.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Zebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
"za”
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
„przeciw”
12
12
Głos
„wstrzymujący
sie”
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za"
Glosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się”
PF'ZF„W 'ICZ4CY ADY
mgr Zeblvivska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 22-11-23 14:46
 • Czas udostępnienia: 22-11-23 14:46

Historia zmian

9112 Dodanie Uchwała nr LXIX/512/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku z 22-11-2023 14:49:57 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2