Uchwała nr LXVI/496/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • LXVI_496_2023.pdf
  UCHWALA NR LXVI/496/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 18 sierpnia 2023 r.
  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Na rx)dstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
  zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.
  645 ze zm.) po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Ostrołęce, Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  S 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi, na terenie Gminy Rzekuń, położone na
  nieruchomościach oznaczonych jako działki nr ewidencyjny:
  1) 186, 82/1, 73/1, 83/1, 85/3, 74/1, 86/1, 75/5, 79/1, 75/3, 75/6, 76/1, 80/8, 80/11, 81/1, 72/15, 77/1, 7219,
  72/1 1, 77/3, 72/13, Susk stary gm. Rzekuń,
  2) 620/18, 620/13, 620/5 obręb Rzekuń,
  3) 566/1, 752 obręb Rzekuń,
  4)662/2, 61/1, 662/1, 60/1, 58/1, 52/3, 59/1, 62/10, 62/8, 62/5 obręb 0016Rzekuń, wskazanych na
  załącznikach graficznych stanowiących załączniki nr l, nr 2, nr 3 do uchwały.
  S 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  S 3. Uchwala w życie upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Mazowieckiego.
  Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: B4D470B8-454743CD-9574-002793BE7EE5. Uchwalony

  ld: B4D470B84547-43CD-9574.002793BE7EE5. Uchwalony
  Załącznik do
  LXVI/4W2023
  z dnia *8082023
  u.cwo .'łcncv ADV
  '"gr Młałgurzala Žebrowska
  Strona I

  ld: B4D470B84547-43CD.9574-002793BE7EE5. Uchwalony
  Załącznik 2 dc
  LXVI/4W2023
  „18_Ou023
  'VC7.Ący RADY
  , u7gołzatu 7 ebłrnvsko

 • LXVI_496_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy RzNuń
  na LXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 18 sierpnia 2023 r.
  uchwala w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  9.
  10.
  II.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  nieobecny
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  "za”
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw"
  9
  9
  Głos
  „wstrzymujący
  Się"
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  PRZEW
  ”C7.Ąc • RADY
  mgr Maig,nzcua Zebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-08-23 13:49
 • Czas udostępnienia: 25-08-23 13:49

Historia zmian

8657 Modyfikacja Uchwała Nr LXVI/496/2023 z 25-08-2023 13:51:22 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8656 Dodanie Uchwała Nr LXVI/496/2023 z 25-08-2023 13:51:11 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2