Uchwała nr LXVIII/505/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 października 2023 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027.

 • LXVIII_505_2023.pdf
  UCHWAŁA NR luxv111/505/2023
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia I I października 2023 r.
  w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (to. Dz. U.
  z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 160 S l, art. 163, art. 164 S I ustawy z dnia 27 lipca 2001 r —
  . Prawo
  o ustroju sądów powszechnych (to. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z póżn. zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co
  następuje:
  1. l. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce
  w osobach:
  l) Budna Małgorzata
  2) Czaplicka Hanna
  3) Jurczak Daniel
  4) Kochańska Monika
  5) Wilkowska Agata
  2. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Ostrołęce do
  orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w osobach:
  l) Orzołek Krzysztof
  2) Pierzchała Jolanta
  3) Szczepańska Leokadia
  S 2. Dane osobowe ido kontaktu wybranych ławników w formie załącznika zostaną wraz zuchwałą
  przekazane Prezesowi Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce przez Przewodniczącą Rady Gminy.
  S 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
  S 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez
  rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, a także zamieszczenie jej treści na
  stronie internetowej https://www.rzekun.pl/.
  Przewodni Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: 1468B649-33364DE8-A22E-DOFDF4C7BCIO. Uchwalony

 • LXVIII_505_2023_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXVIII nadzwyczajnej sesji w dniu I I października 2023 r.
  uchwala w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027
  Lp.
  2.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Lada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny niă'becny
  Głos
  za
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Glos
  „przeciw”
  10
  10
  Głos
  „wstrzymujący
  Się"
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
  Głosy „za”
  Głosy
  Głosy „wstrzymujące się"
  łcz,icv RADY
  nłgr .'luigvrzalu Żebrowska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 11-10-23 14:39
 • Czas udostępnienia: 18-10-23 14:39

Historia zmian

9009 Modyfikacja Uchwała nr LXVIII/505/2023 z dnia 11 października 2023 r. z 18-10-2023 14:49:19 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
9003 Modyfikacja Uchwała nr LXVIII/505/2023 z dnia 11 października 2023 r. z 18-10-2023 14:44:09 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9002 Modyfikacja Uchwała nr LXVIII/505/2023 z dnia 11 października 2023 r. z 18-10-2023 14:44:07 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
9001 Dodanie Uchwała nr LXVIII/505/2023 z dnia 11 października 2023 r. z 18-10-2023 14:43:21 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2