Uchwała nr LXXI/530/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzekuń na lata 2023 - 2033.

LXXI_530_2023.pdf

LXXI_530_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r,
uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzej ewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
"za"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
„przeciw"
13
13
„wstrzymujący
Się"
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw”
Głosy „wstrzymujące się"
mgr

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 15:56
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 15:56

Historia zmian

9258 Dodanie Uchwała nr LXXI/530/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 15:59:03 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2