Uchwała nr LXXI/531/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok.

LXXI_531_2023.pdf

LXXI_531_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2023 rok
Lp.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
Nazwisko
i imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczm arczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzej ew ski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
W lodzi mierz
Woj sz Anna
Sylwia
Zebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
' 'za
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nie brał udziału
Głos
Głos
„przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
się"
13
13
Liczba radnych biorących udział w glosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się”
mgr ilaigo/zała Zelnvwska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 16:00
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 16:00

Historia zmian

9262 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/531/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:03:48 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9261 Dodanie Uchwała nr LXXI/531/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:03:42 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2