Uchwała nr LXXI/532/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń.

LXXI_532_2023.pdf

UCHWALA NR
RADY GMINY RZEKUŃ
z dnia 20 grudnia 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości
gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2023 r. poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala co następuje:
S 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Rzekuń w drodze darowizny nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 534/4 opow. 0,0527 ha, 534/11 opow. 0,0530 ha,
położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą
nr OSIO/0005012V7.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Gminy
Małgorzata Żebrowska
mBE7DIA.9190-0EE.B2DA.SF2ED3B854Fo. Uchwalony

LXXI_532_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
Nazwisko
1 Imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Łada Łucja
Majewski
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
pupek Rafał
Sikorski
Włodzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
Obecność
obecny nieobecny
Głos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
„przecłw”
13
13
0
0
Głos
„wstrzymujący
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się”
mgr Małgoyzaia Zeb'vvvska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 16:04
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 16:04

Historia zmian

9264 Modyfikacja Uchwała nr LXXI/532/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:06:56 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9263 Dodanie Uchwała nr LXXI/532/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:06:53 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2