Uchwała nr LXXI/533/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń.

LXXI_533_2023.pdf

LXXI_533_2023_wyniki_glosowania.pdf

Imienny wykaz glosowania
radnych Rady Gminy Rzekuń
na LXXI zwyczajnej sesji w dniu 20 grudnia 2023 r.
uchwala w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Rzekuń
Lp.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Nazwisko
1 Imię
Dmochowski
Stanisław
Gierwatowski
Andrzej
Kaczmarczyk
Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Lada Łucja
Zdzisław
Mierzejewski
Bogdan
Mierzejewski
Ireneusz
Namiotko
Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski
Wlo dzimierz
Wojsz Anna
Sylwia
Żebrowska
Małgorzata
O becność
obecny nieobecny
Głos
"za”
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Głos
Głos
„przeciw” „wstrzymujący
Slę”
13
13
0
0
Nie brał udziału
w głosowaniu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
Głosy „za”
Głosy „przeciw"
Głosy „wstrzymujące się”
mgr Maigorzata Žebmwska

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Rafał Gumkowski
 • Czas wytworzenia: 27-12-23 16:06
 • Czas udostępnienia: 27-12-23 16:06

Historia zmian

9265 Dodanie Uchwała nr LXXI/533/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku z 27-12-2023 16:10:15 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2