Uchwała nr LXXIII/548/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń

 • LXXIII_548_2024.pdf
  UCHWAŁA NR LXXIII/548/2024
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 22 stycznia 2024 r.
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 19 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2023 r.,
  poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. Stwierdza się, że w oparciu o wyniki tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rzekuń
  został wybrany:
  l. Lucja Łada.
  S 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodnic a Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  ld: F68B90A7-C5E84DCB.AOB1.A5587AC2D665. Uchwalony

 • LXXIII_548_2024_wyniki_glosowania.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXIII zwyczajnej sesji w dniu 22 stycznia 2024 r.
  uchwala w sprawie wyboru Wiceprzewodnicącego Rady Gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i Imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gierwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Łucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzejewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Żebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Głos
  „przeciw”
  12
  11
  Głos
  „wstrzymujący
  x
  Nie brał udziału
  w głosowaniu
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  PRZEWOD CZĄCYRADY
  mgr Małgorzata Żebroy•

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-01-24 15:37
 • Czas udostępnienia: 29-01-24 15:37

Historia zmian

9606 Modyfikacja Uchwała nr LXXIII/548/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z 29-01-2024 15:39:47 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9605 Dodanie Uchwała nr LXXIII/548/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku z 29-01-2024 15:39:45 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2