Uchwała nr LXXVI/578/2024 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033.

 • LXXVI_578_2024.pdf
 • wyniki_glosowania_LXXVI_578_2024.pdf
  Imienny wykaz glosowania
  radnych Rady Gminy Rzekuń
  na LXXVI nadzwyczajnej sesji w dniu 22 kwietnia 2024 r.
  uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2033
  Lp.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  Nazwisko
  i imię
  Dmochowski
  Stanisław
  Gi erwatowski
  Andrzej
  Kaczmarczyk
  Rafał Marcin
  Konopka Jerzy
  Łada Lucja
  Majewski
  Zdzisław
  Mierzej ewski
  Bogdan
  Mierzejewski
  Ireneusz
  Namiotko
  Jarosław
  Olech Dariusz
  Pupek Rafał
  Sikorski
  Włodzimierz
  Wojsz Anna
  Sylwia
  Zebrowska
  Małgorzata
  Obecność
  obecny nieobecny
  Głos
  "za”
  Głos
  Głos
  Nie brał udziału
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  x
  Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
  Głosy „za"
  Głosy „przeciw”
  Głosy „wstrzymujące się"
  „przeciw” „wstrzymujący w głosowaniu
  13
  13
  0
  mgr Małgorzata

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 22-04-24 13:26
 • Czas udostępnienia: 25-04-24 13:26

Historia zmian

12035 Modyfikacja Uchwała nr LXXVI/578/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:28:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12034 Dodanie Uchwała nr LXXVI/578/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 roku z 25-04-2024 13:28:57 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2