Uchwała nr XIX/74/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Czarnowiec, Dzbenin, Korczaki.

Załączniki:

 • uchwala.pdf
  UCHWAŁA Nr XIX'74/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 5 listopada 2007r.
  w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Czarnowiec, Dzbenin,
  Korczaki.
  Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym G.t.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co nastQuje:
  1. Ustala sie nazwę ulicy położonej w miejscowości Czarnowiec:
  - ulica Klonowa,
  2. Ustala się nazwę ulicy położonej w miejscowości Dzbenin:
  - ulica Wrzosowa,
  3. Ustala sie nazwę ulicy w miejscowości Korczaki:
  - ulica Miła.
  Położenie ulic wraz z naniesionymi zawierają mapy, stanowiące załączniki
  graficzne nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  Uchwała wchodzi w życie po 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  Przewodniczący Rady
  Piotr Liżewski

 • zal.pdf
 • Czas wytworzenia: 09-12-23 16:16
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 16:16

Historia zmian

2664 Dodanie Uchwała nr XIX/74/2007 z 19-06-2023 12:56:32 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2