Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) zwołuję LXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przyjęcie protokołu nr LXXI/2023; nr LXXII/2024 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok;
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
 6. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
 8. Wolne wnioski i informacje;
 9. Zakończenie obrad.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, w dniu 22 stycznia 2024 r. ( poniedziałek) o godz. 14:30.

 • pkt3.pdf
 • pkt4.pdf
  z dnia 9 stycznia 2024 r.
  Zatwierdzony przez
  UCHWALA NR —
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 9 stycznia 2024 r.
  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 19 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2023 r.,
  poz. 40 ze zm.) Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:
  S 1. Stwierdza się, że w oparciu o wyniki tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rzekuń
  został wybrany:
  S 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  'd: 098AC8C3-9F4C4DCF-A737C2C860E20E68. Projekt
  Przewodnicząca Rady Gminy
  Małgorzata Żebrowska
  A [NO KAT
  Kubeł
  Strona I

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Materiał z obrad sesji Rady Gminy Rzekuń dostępny z transkrypcją tekstową. Transkrypcja dostępna jest po przejściu na serwis youtube.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 15-01-24 15:39
 • Czas udostępnienia: 15-01-24 15:39

Historia zmian

10037 Modyfikacja LXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 20-03-2024 13:18:22 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9627 Modyfikacja LXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 01-02-2024 13:40:42 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9626 Modyfikacja LXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 01-02-2024 13:40:02 dokonane przez Rafał Gumkowski
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9497 Modyfikacja LXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 15-01-2024 15:44:37 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9496 Modyfikacja LXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 15-01-2024 15:44:36 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9495 Modyfikacja LXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 15-01-2024 15:44:10 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9494 Dodanie LXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń z 15-01-2024 15:44:08 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2