W ramach realizowanego przez Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu projektu DREAM/Erasmus+ uczniowie szkoły odwiedzili placówkę partnerską Agrupamento Escolas dr Alberto Iria w Olhão, Portugalia.

W wyjeździe towarzyszyli im również reprezentanci uczniów kolejnej szkoły partnerskiej Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu w Balikesir, Turcja.
Warsztaty odbywające się każdego dnia wyjazdu były bogate w zadania mające na celu rozwijać umiejętności językowe oraz informatyczne uczniów. Tematami przewodnimi zajęć była specyfika środowiska naturalnego, jak i problemy jego ochrony oraz przybliżenie aspektów kultury i dziedzictwa narodowego Portugalii.

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkół partnerskich zaowocowała kolejnymi produktami wytworzonymi przez uczniów podczas ich pracy w międzynarodowych zespołach. W część warsztatów zaangażowane było większe grono uczniów z Agrupamento Escolas dr Alberto Iria, ich rodzice jak i reprezentanci samorządu miasta Olhao.

Koordynatorem projektu DREAM/Erasmus+ jest Waldemar Cymes, nauczyciel SP w Rzekuniu.