Kochani,
Tak zaprezentowaliśmy Gminę Rzekuń uczestnikom Ogólnopolskiej Konferencji z okazji Dnia Sołtysa, która odbyła się w marcu br. w Rzekuniu. Pokazaliśmy Was i piękno Naszej Małej Ojczyzny.
Zapraszamy na materiał filmowy.

PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE