Gmina Rzekuń po raz kolejny została doceniona w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider Edukacji”. Komisja certyfikacyjna uznała, że lokalna jednostka posiada cechy i atrybuty świadczące o realizacji nowoczesnej, innowacyjnej i progresywnej polityki oświatowej oraz wdraża wartościowe rozwiązania organizacyjne i merytoryczne w zakresie zarządzania edukacją.

Uzyskany certyfikat to dla samorządu źródło dumy i satysfakcji, a także motywacja do dalszej, wytężonej pracy. To również świadectwo jak dużą wagę przykłada do wychowywania młodych ludzi oraz kształtowania pozytywnych postaw od najmłodszych lat. Organizatorzy plebiscytu dostrzegli również inwestycje oświatowe zrealizowanie przez obecny samorząd. Podczas 13. edycji konkursu gmina Rzekuń otrzymała także wyróżnienie Primus 2024. W ten sposób została nagrodzona za uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych spośród wszystkich ocenionych samorządów.

„Samorządowy Lider Edukacji” to konkurs organizowany od 2011 roku. Jego celem jest nagradzanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają istotne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji, wspierania młodzieży i współpracy ze środowiskami naukowymi oraz budują fundamenty gospodarki wiedzy na poziomie "małych ojczyzn".