Informacje ZUS - obowiązek posiadania PUE ZUS przez płatników składek od 1.01.2023 r.

 

ZUS_informacja_PUE_1.pdf

zgs
Po PIERWSZE
UBEZPIECZEŃ
KLiENT
Oddział ZIJS w Piocku
Informacja dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą
Od I stycznia 2023 r. każdy platnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS.
Do tej pory obowiązek ten mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiezek
dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców — także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do
5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.
PIJE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie wartc czekać na ostatnią chwilę. Umożliwia
załatwienie większości spraw zwiezanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie.
Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS
mage składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji epiatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów
ubezpieczeniow,'ch,
mage kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS,
mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników,
mage samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZLIS i przekazwvać je dc innych instytucji
(np. banku lub urzędu).
PIJE krok DO kroku dla ołatników
Jak założyć konto na PUE ZUS
Profil na PIJE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć
skończone 13 lat.
Płatnik składek— osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np.
księgowej lub pracownikowi biura rachunkowegc)_ Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba
fizyczna, system automatycznie przwpisze rolę płatnik dc konta PIJE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą
takie same jak te, które były pc•dane w zgłoszeniu płatn ka składek (np. NIP, PESEL).
Płatnik składek — osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez
ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np.
swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.
Aby założyć profil na PUE ZUS:
Wejdź na stronę www.uș.pLi kliknij przw:isk [Zarejestruj w POE] (na górze strony).
Wybierz, dla kogc zakładasz profil — do wyboru jest rejestracja: [Ola Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla
firm). Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu
rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobow,'mi, wpisz również NIP _
Wybierz sposób rejestracji:
za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy take usługę wspólnie z ZUS (lista banków na
www_zus_ol)
samcdzielnie wypełnij formularz rejestracji.
Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości
elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji się automatycznie. Metody te pozwalają
również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie
obowiązkowe pola. W ciegu 7 dni rejestracji musisz też potwierdzić swoje tożsamość w dowolnej
placówce ZUS lub podczas e-wizvty. Na wizwzie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości — dowód osobisty
lub paszport.
PUE krok DO kroku - rejestracja i logowanie
Informacje w sprawie PUE ZUS
dostępne na stronie
infolinia 22 560 16 poniedziałku do piątku godz 7.00
e-wizvta dostępna na stronie:
sala obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.
- 18_oo;

PUE_ZUS___2.pdf

zgs
UBEZPIECZEŃ
Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek,
ma ustawowy olM)wiązek posiadania profilu na Platformie
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców — także
właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do
5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie
—wszystkie szczegóły na stronie ww.w.zus.gl— link: Płatnik
składek powinien zafożvĆ profil na PIJE ZUS
PLATFORMA ELEKTRONICZNYCH
ZAOAO
PIJE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej.