Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie które udostępnia elektroniczny dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dzięki PUE można załatwić większość spraw z ZUS elektronicznie przez internet.

PUE_ZUS.pdf

zgs
UBEZPIECZEŃ
Oddzia* ZLIS w Piocku
Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie,
które udostępnia elektroniczny dostęp do usług świadczonych
przez Zakład Ubezpiuzeń Społecznych.
PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Dzięki PUE można załatwić większość spraw z ZUS elektronicznie przez Internet.
Kto może z PUE
Każdy osoba, która:
ukończyła 13 lat,
zafožy konto na PUE i
potwierdzi swoją tożsamość.
Co umożliwia PUE
wgląd do danych zgromadzonych w ZUS,
przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych,
składanie wniosków i otrzymwvanie na nie odpowiedzi,
zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS,
umawianie się na wizyty w jednostce ZUS.
Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną (np. pracownikiem)
możesz sprawdzić swoje dane zapisane na koncie w ZUS,
masz dostęp do informacji o stanie konta ubezpieczonego,
masz dostęp do informacji o wystawionych zwolnieniach lekarskich - e-ZLA
Jeśli jesteś płatnikiem składek (np. przedsiębiorcą)
możesz skorzystać z aplikacji ePfatnik, za pomocą której m.in. zgłosisz pracownika do ubezpieczeń,
wypełnisz i przekażesz dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem danych z bazy ZUS,
możesz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu i odebrać go na POE,
masz dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników - e-ZLA
UWAGA!
Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych innych ustaw 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy
olM)wiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (POE) ZUS.
Jeśli jesteś świadczeniobiorcą
masz dostęp m.in. do formularza PIT IIA, czyli informacji o uzyskanych od ZUS lub do
formularza PIT 40A, czyli rocznego obliczenia podatku przez ZUS,
możesz zarezerwować wizytę,
możesz też złożyć wniosek o zmianę swoich danych.
Jesteś Wentem ZUS - skorzystaj z ułatwień, które niesie za sobą konto na PUE - Zarejestruj profil na
PUE
Aby zarejestrować profil wystarczy także skontaktować się z nami i uzgodnić termin wizyty w Twojej
firmie, urzędzie i instytucji lub termin instruktażu w placówce ZUS — teł.
Informacje w sprawie PUE ZUS
dostępne na stronie http://www.zus.pl ;
infolinia 22 560 15 CO - poniedziałku do piątku w godz. 7 m - 1800;
e-wizvta dostępna na stronie: https://www_zus.pl/e-wizvtar.
sala obsługi klientów w najbliższej placówce ZUS.