Najlepsi absolwenci oraz uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Rzekuń otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe z rąk włodarza gminy Bartosza Podolaka. Nagrodzona młodzież w minionym roku szkolnym wyróżniła się nie tylko wzorowym zachowaniem, bardzo wysoką średnią ocen, ale również wieloma osiągnięciami w olimpiadach i konkursach regionalnych, a także ogólnopolskich.

Nagrodzeni:
Amelia Drabot (absolwentka) - SP Borawe
Aleksandra Piotrowska (uczennica) - SP Borawe
Filip Bednarczyk (absolwent) - SP Drwęcz
Lena Kaczyńska (uczennica) - SP Drwęcz
Łukasz Kulas (absolwent) - SP Dzbenin
Izabela Romanik (uczennica) - SP Dzbenin
Filip Zienkiewicz (uczeń) - SP Laskowiec
Bartosz Młodzianowski (uczeń) - SP Ołdaki
Aneta Modzelewska (absolwentka) - SP Rzekuń
Maria Pazuła (uczeń) - SP Rzekuń

Uroczystość odbyła się w czwartek 22 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu.

Wójt Gminy pogratulował absolwentom i uczniom znakomitych wyników w nauce. Jednocześnie życzył im kolejnych sukcesów w dalszej edukacji. Podziękował też dyrektorom szkół i nauczycielom za cierpliwość, zaangażowanie i wielkie serca włożone w edukację młodych ludzi. Przypomniał, że w sukcesie uczniów swój udział mają także ich rodzice, bo to oni stwarzają swoim pociechom warunki do nauki i rozwoju, motywują do wysiłku oraz współpracują ze szkołą.