W sobotę 9 września br. Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu świętowała swoje setne urodziny. Druhowie z tej okazji otrzymali wyjątkowy prezent od władz samorządowych - zmodernizowaną remizę. Jednostka wzbogaciła się również o nowy pojazd, który został zakupiony dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ostrołęckiego.

Uroczystości rozpoczęto od mszy św. w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Następnie pododdziały, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac przed remizę OSP. Tam złożono meldunek, a także podniesiono flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn. Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak.
Następnie przyszedł czas na odznaczenia. Minister spraw wewnętrznych i administracji odznaczył druha Wiesława Frydrycha odznaką św. Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej. Wyróżnienie wręczył Arkadiusz Czartoryski, wiceminister sportu i turystyki.

Z okazji 100-lecia jednostka została uhonorowana Złotym Znakiem Związku.

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Stanisław Napiórkowski.

Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został druh Tomasz Borucki.

Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali druhowie: Łukasz Dąbrowski, Michał Tyszka, Piotr Niziołek.

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został Wójt Bartosz Podolak.

Odznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali druhowie: Paweł Kamiński, Bartłomiej Jarnutowski, Artur Jaskólski, Artur Wierzbicki, Dariusz Frączek, Jakub Łuba, Michał Cwalina, Marcin Tyszka, Artur Rosochadzki, Jakub Gogoł, Mateusz Piotrowski, Kamil Piątkowski.

Brązową odznaką "Młodzieżowa drużyna Pożarnicza" odznaczeni zostali druhny i druhowie: Natalia Modzelewska, Wiktoria Niziołek, Błażej Borucki, Mateusz Głębocki, Igor Zawalich, Piotr Dumała.

„Za wysługę lat” odznaczeni zostali druhowie:
60 lat: Stanisław Napiórkowski
50 lat: Zygmunt Grzymała, Stanisław Florczykowski, Wiesław Krak
40 lat: Tadeusz Płaszczyński, Stanisław Dąbrowski, Sławomir Białobrzeski
35 lat: Sylwester Napiórkowski
25 lat: Tomasz Borucki
20 lat:Wieslaw Frydrych, Łukasz Dąbrowski
10 lat: Marcin Kamiński, Artur Rosochadzki, Adrian Mróz, Marcin Tyszka, Michał Ościłowski.

Podziękowania oraz medale strażakom wręczył również Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń. Włodarz życzył druhom, aby służba drugiemu człowiekowi była dla nich zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Życzył im też zdrowia, pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu pożytecznej i trudnej misji jaką jest ochrona życia i mienia ludzkiego.

Jednym z głównych punktów uroczystości było poświęcenie budynku OSP po modernizacji. Remiza przeszła całkowitą metamorfozę. Druhom przekazano też pojazd o parametrach oraz zdolnościach terenowych, który umożliwi strażakom prowadzenie działań na obszarach trudno dostępnych dla zwykłych wozów bojowych.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.