Drodzy Mieszkańcy,
Za nami 77 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń, która zakończyła najdłuższą kadencję w dotychczasowej historii samorządu. Trwała ona aż 5 lat 5 miesięcy i 7 dni. Od 23 listopada 2018 roku, czyli pierwszej sesji rady gminy do dnia dzisiejszego, podjęto 584 uchwały związane z finansami, inwestycjami, programami, funkcjonowaniem samorządu, itp. Nie była to łatwa kadencja. W czasie jej trwania samorząd mierzył się z trudnymi wyzwaniami związanymi między innymi z pandemią COVID-19 czy wciąż trwającą wojną w Ukrainie.

Pomimo trudności w tym czasie udało się wykonać wiele ważnych zadań z myślą o mieszkańcach. Jak podkreślił wójt gminy Bartosz Podolak było to możliwe dzięki zgodzie i współdziałaniu, które stworzyły płaszczyznę do rozwiązywania bieżących problemów, a także dały możliwość rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. Dobra współpraca w radzie zaowocowała pozyskaniem ponad 50 000 000 zł dotacji zewnętrznych. Środki te pozwoliły na budowę m.in. Żłobka Samorządowego w Rzekuniu, tężni solankowej czy remonty strażnic OSP wraz z ich doposażeniem. Zakupiono też wozy bojowe dla strażaków ochotników, co bez wątpienia zwiększyło bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców. Samorząd nie zapominał także o oświacie. Wykonano modernizację i remonty szkół (w tym rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dzbeninie). Zrealizowano również wiele innych inwestycji z branży kanalizacyjnej, drogowej, czy sportowo-rekreacyjnej. Ostatnie prace trwają w nowo wybudowanej filii biblioteki w Laskowcu. W tym roku zakończy się również budowa stacji uzdatniania wody w Dzbeninie, która zapewni bezpieczeństwo zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
Ostatnia sesja Rady Gminy Rzekuń kadencji 2018-2024 była okazją do podziękowań. Wójt Bartosz Podolak postanowił w wyjątkowy sposób podziękować radnym oraz sołtysom za ich sumienną i rzetelną pracę. Pogratulował radnym osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju naszej Gminy oraz profesjonalnego podejścia i zaangażowania, które przyczyniły się do pozytywnych zmian oraz stałej poprawy warunków życia mieszkańców. Wyrazy uznania włodarz skierował także do sołtysów. Uroczysty charakter sesji związany z zakończeniem kadencji podkreślony został wręczeniem pamiątkowych grawertonów samorządowcom.
Jak stwierdził Bartosz Podolak, kierowanie Radą Gminy Rzekuń 2018-2024 było dla niego prawdziwym zaszczytem. Zaznaczył, że zawsze mógł polegać na Przewodniczącej Rady Małgorzacie Żebrowskiej oraz jej zastępcach Stanisławie Dmochowskim i Łucji Ładzie oraz na radnych. Podkreślił, że zawsze służyli mu pomocą.
Radni kadencji 2018-2024:
Żebrowska Małgorzata
Dmochowski Stanisław
Łada Łucja
Gierwatowski Andrzej
Kaczmarczyk Rafał Marcin
Konopka Jerzy
Majewski Zdzisław
Mierzejewski Bogdan
Mierzejewski Ireneusz
Namiotko Jarosław
Olech Dariusz
Pupek Rafał
Sikorski Włodzimierz
Wojsz Anna
Dziękujemy!