Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe obowiązujące od dnia 01 czerwca 2024 r. godz. 0.00 do dnia 31 sierpnia 2024 r. godz. 23.59:

BRAVO-CRP (drugi stopień zagrożenia) - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 59 z 31 maja 2024 r.;
BRAVO (drugi stopień zagrożenia) - na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr  z 57 31 maja 2024 r.;
BRAVO (drugi stopień zagrożenia) - wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 58 z 31 maja 2024 r.

https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-31-sierpnia-2024-r

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny zostać zgłaszane Policji pod numerem telefonu 112.