Zespół Elektrowni Ostrołęka chce inwestować w gminie Rzekuń

– Elektrownia chce kupić ziemię w naszej gminie, a konkretnie w Ławach – obwieścił radnym na sesji 14 grudnia wójt Rzekunia Bogusław Tyszka. – Grunty są dla elektrowni atrakcyjne przede wszystkim dlatego, że znajduje się tam bocznica kolejowa, a kolej jest zakładowi do pracy niezbędna.

Jak wyjaśniał wójt, ZEO chce budować Elektrownię C i potrzebuje do tego 35 ha (o planach tych informowaliśmy już na naszych łamach – przyp. red.). W Ławach miałyby powstać trzy bloki o mocy tysiąca megawatów. W tzw. Elektrowni C miałoby być zatrudnionych ok. 800 osób, przy jej budowie zaś ponad 4 tysiące. 13 grudnia gmina miała rozstrzygnąć przetarg na zbycie 6 ha działki w Ławach. Do przetargu zgłosiło się dwóch oferentów, jednak – jak wyjaśnia wójt Bogusław Tyszka – przetarg unieważniono z uwagi na zainteresowanie Elektrowni większym terenem.

 

więcej...