Rozpoczęła się budowa gazociągu do elektrowni w Ostrołęce

 

21 marca br. ruszyła budowa liczącego ok. 28 km przyłącza gazowego prowadzącego do nowego bloku energetycznego w Ostrołęce. Zgodnie z planami prace zakończą się w II kwartale przyszłego roku.   

 

To kolejny etap w realizacji kluczowego projektu wzmacniającego bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniej części naszego kraju. Gazociąg o średnicy ok. 0,7 m poprowadzony przez gminy: Śniadowo, Miastkowo, Troszyn, Rzekuń i Ostrołękę połączy elektrownię w Ostrołęce z transgranicznym gazociągiem, łączącym systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Dzięki temu możliwe będzie uruchomienie nowego, stabilnego źródła energii – bloku gazowo-parowego o mocy ok. 750 MW, który będzie w stanie zasilić setki tysięcy gospodarstw domowych. Nowa ostrołęcka elektrownia to projekt kluczowy dla bezpieczeństwo energetyczne północno-wschodniej części kraju.

 

Rozpoczęcie budowy gazociągu zostało poprzedzone działaniami przygotowawczymi. Na przełomie lutego i marca na trasie gazociągu wykonane zostały komisyjne oględziny nieruchomości, których celem było dokładne opisanie stanu działek, przez które przebiegać będzie gazociąg. W wytyczonym pasie montażowym wykonano niezbędną wycinkę drzew oraz rozpoczęto prace saperskie i archeologiczne. Elementem przygotowań do rozpoczęcia prac były również konsultacje z właścicielami, które w ramach dialogu społecznego odbyły się jesienią ubiegłego roku. Informacje o planowanej inwestycji zostały także przekazane władzom gmin, w których będą się toczyły prace.

 

Od 21 marca planowane jest wykonanie tymczasowych zjazdów z dróg w pas montażowy. Rozpoczynają się także prace związane z przygotowaniem zaplecza budowy oraz dostawą rur przewodowych na trasę gazociągu. W najbliższych dniach planowane jest przekazywanie właścicielom ściętego drewna oraz usuwanie karpin.

 

 

Inwestor zachęca do kontaktu

Informacje o postępach prac związanych z budową gazociągu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: https://energiadlaostroleki.pl. Znajdują się tam wszelkie niezbędne dane o projekcie oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zachęcamy także do skorzystania z mapy online dostępnej pod adresem https://energiadlaostroleki.pl/mapa-gazociagu na której można sprawdzić dokładny przebieg gazociągu z uwzględnieniem granic działek oraz granic administracyjnych gmin.