Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że gmina Rzekuń wprowadza system powiadamiania za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Rozwiązanie to przeznaczone jest dla mieszkańców Naszej Gminy. Celem systemu jest informowanie o ważnych sprawach dotyczących Naszej społeczności m.in.:

 • o niebezpieczeństwach i zagrożeniach;
 • o czasowych przerwach w dostawie energii elektrycznej, wody;
 • dotyczących uroczystości, imprez organizowanych na terenie poszczególnych miejscowości i Gmin;
 • o dotacjach, ulgach o jakie można ubiegać się w Gminie;
 • o zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach, etc.

Poszczególne dziedziny będą uruchamianie sukcesywnie.

W Naszej ocenie taki system znacząco poprawi komunikację pomiędzy Urzędem a Mieszkańcami. Pozwoli również na przypominanie o ważnych wydarzeniach i terminach płatności.

Aby skorzystać z usługi należy wysłać SMS pod numer 792 202 232, podając w treści nazwę sołectwa, czyli np. PrzytulyNowe dla Przytuł Nowych. Poniżej wyszczególniamy listę prefiksów dla wszystkich miejscowości.

Ważne:

 1. w nazwie miejscowości nie może być odstępów;
 2. wielkość liter nie ma znaczenia;
 3. zalecamy nie używać polskich znaków diakrytycznych (ę,ą, ł, ć, ż, ź, ó, ś, ń).
Lista prefiksów dla każdej z miejscowości:
 • Borawe
 • Czarnowiec
 • Daniszewo
 • Drwecz
 • Dzbenin
 • Goworki
 • Kamianka
 • Korczaki
 • Laskowiec
 • Lawy
 • NowaWiesWschodnia
 • Oldaki
 • PrzytulyNowe
 • PrzytulyStare
 • Rozwory
 • Rzekun
 • SuskNowy
 • SuskStary
 • Teodorowo
 • Tobolice
 • Zabiele

Aby wypisać się z list wysyłkowych należy wysłać SMS o treści  prefiks (z listy wyżej) + X, czyli np. dla Drwęczy będzie to: DrweczX.

Usługa jest bezpłatna, a koszt wysyłki wiadomości na numer 792 202 232 jest zgodny z cennikiem Państwa operatora i jest równowartością wysłania wiadomości do polskich operatorów.