Firma BBF Sp. Z o.o. na podstawie umowy z PKP PLK S.A. przygotowuje Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach Projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Jednym z wymogów projektu jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych mające na celu przedstawienie docelowego zakresu inwestycji.

Spotkanie informacyjne obejmujące m in. odcinek linii kolejowej przechodzącej przez Gminę Rzekuń odbędzie się 12.02.2024 r. o godzinie 17.00 w Budynku Urzędu Miasta, Plac gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, sala nr 9 (sala konferencyjna). 

W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną rozwiązania rekomendowanego wariantu w zakresie planowanego układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych (kładki i przejścia dla pieszych i rowerów). W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Spotkania informacyjne swlk29 Tłuszcz Ostrołęka (konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka.pl) https://www.konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka.pl/

Z poważaniem Zespół BBF Sp. z o.o.