PLG_CONTENT_TOMMAVIDEO_NO_SUPPORT_HTML5_MESSAGE

Startuje przebudowa „Czarnej Dróżki” w Rzekuniu
Wkrótce ruszy przebudowa tzw. “Czarnej Dróżki” w Rzekuniu. W poniedziałek 13 maja br. przekazano wykonawcy teren budowy. Za kilka miesięcy mieszkańcy będą mogli korzystać z wyjątkowej ścieżki pieszo-rowerowej w duchu kolejnictwa.

W ramach organizacji placu budowy i prac rozbiórkowych zaplanowano m.in rozbiórkę istniejących przepustów, wycinkę drzew i krzewów, rozbiórkę istniejącej jezdni, zjazdów, rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją (pas drogowy) i istniejącej linii oświetlenia ulicznego oraz słupów betonowych.
W kolejnym etapie przebudowy doczeka się droga wraz z infrastrukturą techniczną. Wyregulowane i przebudowane zostaną istniejące sieci uzbrojenia terenu, powstanie sieć kanalizacji deszczowej, sieć teletechniczna, kanalizacja kablowa, a także zmodernizowana sieć energetyczna i oświetleniowa. Wykonana zostanie przebudowa drogi, wraz ze zjazdami, murkami oporowymi, ścieżkami, placami. Pojawią się nasadzenia zieleni oraz elementy małej architektury, w tym trawy ozdobne, kwiaty i krzewy, drzewa, ławki parkowe, kosze na śmieci, donice i murki. Jednymi z najważniejszych elementów będą te związane z kolejnictwem, tj. semafor, szlaban, zwrotnica. Nie zabraknie typowych szyn kolejowych stalowych zamocowanych do drewnianych podkładów kolejowych na podsypce klasycznej, zachowując dawny historyczny wygląd torów, w celu możliwości usytuowania np. „drezyny”.
Całości dopełnią tablice informacyjne, panele multimedialne, latarnie parkowe oraz oświetlenie architektoniczne.