Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” zaprasza na cykl czterech spotkań dotyczących szeroko rozumianej dostępności. Spotkania skierowane są do mieszkańców obszaru LGD, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. 

Temat zapewnienia dostępności do usług publicznych i społecznych jest bardzo istotny. Różnego rodzaju bariery mogą towarzyszyć nie tylko osobom z niepełnosprawnościami. Każdy z nas, w różnym momencie swojego życia, może mieć szczególne potrzeby dotyczące np. funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Pewne regulacje w tym zakresie wprowadza Ustawa o dostępności, którą również chcemy poznać. Dlatego też LGD "Zaścianek Mazowsza" zdecydowała się zająć tematem dostępności. 

Organizacja przygotowała cykl czterech spotkań, które będą przebiegać w szczególnej formie, to znaczy z wykorzystaniem narzędzi i metod tak zwanej “dobrej rozmowy”, jest to między innymi stwarzanie przestrzeni do wyrażania swoich indywidualnych opinii z poszanowaniem zdania wszystkich uczestników dyskusji. Stowarzyszenie zapewni ekspertów, trenerów, poczęstunek, kawę, herbatę oraz miłą atmosferę. 

Celem spotkań jest rozpowszechnienie wiedzy na temat dostępności oraz pobudzenie wrażliwości społeczności lokalnych na różne ograniczenia osób funkcjonujących wokół nas. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach powinny wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. 

Pierwsze spotkanie: 
“Dostępność – jest czy jej nie ma?” odbędzie się w 5 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 14:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31, 
formularz zgłoszeniowy – prześlij. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffY8HXMPWOWs0N-qQ8oor-5WCUh0tnYgE-EF_APGYy-20eIg/viewform?usp=sf_link> 

Drugie spotkanie: 
“Czy niepełnosprawność uprawnia nas do specjalnego traktowania?” odbędzie się 11 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 13:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31, 
formularz zgłoszeniowy – prześlij. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqKsb5p-YryemM5mzZdQYWOIzg-JdiZcdKWhA8Ufsq4XTuUQ/viewform?usp=sf_link> 

Trzecie spotkanie: 
“Czy dostrzegamy swoje i innych ograniczenia? Jak dostrzec swoje i innych ograniczenia? Jak się uwrażliwić?” odbędzie się  18 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 16:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31, 
formularz zgłoszeniowy – prześlij. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD-ECVvuUPDwHX95OfmDI952702dfjWhUYM2DgRSpCPRc9og/viewform?usp=sf_link> 

Czwarte spotkanie: 
“Moje potrzeby, komunikowanie, reakcja otoczenia” odbędzie się 25 października 2023 roku w godzinach od 11:00 do 13:00 w budynku Świetlicy wiejskiej w Goworowie przy ulicy Ostrołęckiej 31, 
formularz zgłoszeniowy – prześlij. <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerTbO3_ZxVSZv_CLEo9eMF_kaXA8MKSPn1I80m4V1tiXEzuA/viewform?usp=sf_link> 

Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod nr tel. 29 76 71 825.