Gdyby popularność wójtów mierzyć liczbą doniesień do prokuratury, pierwsze miejsce bezapelacyjnie należy do Bogusława Tyszki. Radni po raz kolejny zawiadomili prokuraturę o jego działaniach na niekorzyść gminy.

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 8 lipca, radni przyjęli uchwałę w sprawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wójta. Zawiadomienie do prokuratury wysłane zostało 11 lipca.

Zdaniem radnych, Bogusław Tyszka miał nie dopełnić obowiązków służbowych. Chodzi o inwestycje drogowe: Laskowiec–Teodorowo, droga nr 309 Drwęcz w kierunku miejscowości Zapieczne, ulice Brzozowa, Dębowa i Krucza w Tobolicach.

Drogi są pełne usterek, np. w Laskowcu jezdnia jest popękana. Radni mieli wielokrotnie apelować do wójta o wyegzekwowanie w okresie gwarancyjnym naprawy tych usterek.

Podobne niedociągnięcia zauważyli radni na drodze w Drwęczy, która miała ponadto zostać wykonana niezgodnie z dokumentacją, oś jezdni została przesunięta na całym jej odcinku.

"Rada Gminy Rzekuń wskazuje, iż wykonanie inwestycji odbywa się niezgodnie z dokumentacją, brak jest właściwej podbudowy pod asfaltem oraz jakość asfaltu jest niezgodna z obowiązującymi normami technicznymi. Wójt gminy nie podejmuje żadnych działań, pomimo wniosków i interpelacji radnych, o czym mogą świadczyć pisma i protokoły z sesji Rady Gminy" – napisali radni w uzasadnieniu, skierowanym do prokuratury.

Drogi na gwarancji

– To wszystko bzdura – kwituje krótko Bogusław Tyszka, wójt Rzekunia.

Jak wyjaśnia, po zakończeniu każdej inwestycji, w odbiorach technicznych brali udział sołtysi i radni.

więcej...