W ramach warsztatów bożonarodzeniowych pn. „Warsztaty „Wokół Tradycji”-kurpiowskie zimowe zwyczaje” w gminie Rzekuń odbył się cykl spotkań z twórcami ludowymi, którzy zaprezentowali kurpiowską kulturę.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z bogactwem kurpiowskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, a także opanować umiejętności tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych, wykonywali pieczywo obrzędowe, czyli tzw. "byśki" i "nowe latka". Byśki stanowiły ważny element świątecznych obrzędów i były wypiekane w wigilię Nowego Roku oraz święto Trzech Króli. Umieszczano je na parapecie okna lub w domowym ołtarzyku, a także często rozdawano dzieciom jako specjalny smakołyk. Zgodnie z tradycją, miały przynieść pomyślność w gospodarstwie, zapewnić zdrowie, powodzenie i sukcesy w nadchodzącym roku. Podczas warsztatów, twórcy ludowi opowiedzieli o kurpiowskich zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem oraz przekazali mieszkańcom naszej gminy umiejętność tworzenia ozdób bożonarodzeniowych oraz tradycyjnego pieczywa obrzędowego. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały warsztaty rzeźbiarskie i plener rzeźbiarski dzięki któremu uczestnicy mieli okazję obserwować proces tworzenia rzeźby oraz poznać historię tworzenia rzeźb przydrożnych i kapliczek na terenach Kurpiowszczyzny. Dowiedzieli się o istocie i celach jej tworzenia oraz o twórczości "bogorobów," czyli kurpiowskich rzeźbiarzy. Szczególnym walorem warsztatów był jego międzypokoleniowy charakter, który sprzyjał zachowaniu i przekazywaniu kurpiowskiej tradycji oraz wzmacnianiu więzi społecznych. 

Przedmiot porozumienia finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2023–2027".