Rada Gminy Rzekuń udzieliła wójtowi Bartoszowi Podolakowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W obydwu głosowaniach, które odbyły się podczas sesji we wtorek 27 czerwca, za przyjęciem uchwał radni zagłosowali jednomyślnie.

Budżet 2022 roku był wyjątkowy. Mimo rosnących cen towarów i usług czy szalejącej inflacji, samorządowi wiele udało się dokonać, o czym świadczą liczby. Na inwestycje gmina wydała kwotę ponad 9 mln 569 tys. zł.

- W ostatnich latach borykaliśmy się z pandemią COVID-19, a w 2022 roku ruszyliśmy na ratunek uchodźcom z Ukrainy. Były to zupełnie nowe doświadczenia, z jakimi wcześniej nie musieliśmy się mierzyć, a z którymi sobie poradziliśmy. Mimo trudności w ubiegłym roku ukończyliśmy wiele istotnych zadań, które z pewnością wpłynęły na rozwój gminy. Do najważniejszych możemy zaliczyć inwestycje w bezpieczeństwo, politykę senioralną, oświatę czy sieci wodno-kanalizacyjne. A także szereg pomniejszych, ale równie ważnych inicjatyw polegających na modernizacji chodników czy budowie i doposażaniu placów rekreacyjnych oraz opracowaniu dokumentacji projektowych na rzecz przyszłych inwestycji - podkreśla wójt Bartosz Podolak.

Najpoważniejszymi zadaniami, które samorząd zrealizował w minionym roku były bez wątpienia: termomodernizacja remizo-świetlicy w Kamiance wraz z zagospodarowaniem terenu za ponad 1 mln 016 tys. zł, termomodernizacja SP w Ołdakach za kwotę około 1 mln 013 tys. zł, przebudowa ul. Bema w Rzekuniu za 1 mln 319 tys. zł, czy budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie za kwotę 1 mln 004 tys. zł.

Niespotykana dotąd była również suma dotacji, które samorząd pozyskał z różnych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych i budżetu państwa. Łączna kwota pozyskanych środków w 2022 roku to ponad 23 mln 516 tys. zł.

- Nieustannie staramy się pozyskiwać dotacje ze źródeł zewnętrznych. Rok 2022 był pod tym względem bardzo udany, pozyskaliśmy w nim ponad 23 mln 516 tys. zł. Dodatkowo wiele z naszych wniosków aplikacyjnych na wielomilionowe dofinansowania czeka na rozstrzygnięcia. Za te pieniądze wybudujemy nowe drogi, kanalizacje, wodociągi, rozbudujemy placówki oświatowe. To wszystko jest możliwe dzięki współpracy władz samorządowych, Radnych, Sołtysów i Pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu oraz jednostek podległych. Dziękuję za trud i poświęcenie w codziennej pracy, które przyczyniają się do rozwoju gminy Rzekuń. Z całego serca dziękuję za wsparcie i zaufanie – zaznacza wójt.