Miejsce zgromadzenia: przed Zakładem Karnym w Przytułach Starych przy ul. Głównej i Kasztanowej. Termin zgromadzenia: 23.01.2024 r. w godzinach 18.00 - 20.00. Liczba uczestników zgromadzenia: do 300 osób.