Gmina Rzekuń informuje, że z dniem 1 lipca 2021 roku wchodzi obowiązek składania deklaracji do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

Informacja dla właścicieli i zarządców: CEEB_dla_w__a__cicieli_i_zarz__dc__w_.pdf

 • Czas wytworzenia: 15-07-24 10:15
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 10:15

Historia zmian

8577 Dodanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - obowiązek składania deklaracji. z 24-08-2023 10:09:04 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2