Stosownie do art. 19 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) - Prawo ochrony środowiska oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.) Wójt Gminy Rzekuń podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

decyzji umarzającą postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 23010 w miejscowości Susk Stary gm. Rzekuń dz.nr 107/3.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia - akta sprawy dostępne są w tutejszym Urzędzie (ul. Kościuszki 33 pokój nr 10), w godzinach: od poniedziałku do piątku 7 15-15 15.

 

 • Czas wytworzenia: 03-12-23 06:20
 • Czas udostępnienia: 03-12-23 06:20

Historia zmian

8328 Dodanie Informacja z 24-08-2023 10:08:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2