Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1073).

Świadczenie wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

 • Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
 • Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, pod warunkiem pełnienia także funkcji sołtysa po wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Rzekuń na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby organ gminy nie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa wójt wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.
 W powyższym przypadku osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu po tym terminie.

W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.


 • wniosek.pdf
  dnia —
  Dane osoby wnioskującej:
  (Pesel)
  Wójt Gminy Rzekuń
  Wniosek o wydanie zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa
  Proszę o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniach
  pieniężnych z tytułu funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1073)
  Okres pełnienia funkcji sołtysa:
  Na podstawie przepisów ustawmy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  Cała pazpoczęcia pełnienia Cała zakończenia pełnienia Sołectwo którym pełniono
  Lp.
  funkcji sołtysa
  funkcji sołtysa
  obowiązki sołtysa
  2.
  Na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem ustaw'y z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym
  Cała pazpoczęcia pełnienia Cała zakończenia pełnienia Sołectwo którym pełniono
  Lp.
  funkcji sołtysa
  funkcji sołtysa
  obowiązki sołtysa
  Podpis wnioskodawcy

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 21-06-23 16:15
 • Czas udostępnienia: 13-06-24 06:58

Historia zmian

8641 Dodanie Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa z 24-08-2023 10:09:36 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
 14. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2