Gmina Rzekuń informuje, że od 1 stycznia 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje całkowity zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści niezależnie od sposobu ich zastosowania.

Zakaz stosowania dmuchaw do liści został wprowadzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 8_września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uprawnienie zarządu i sejmiku do opracowania i uchwalenia ww. programu wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).

Powyższa uchwała wraz z załącznikami oraz inne informacje dotyczące obowiązującego na terenie województwa mazowieckiego programu ochrony powietrza i zakazu używania dmuchaw do liści jest dostępna na stronie internetowej http://www.powietrze.mazovia.pl/ w zakładce ochrona powietrza.

Zakaz ten służyć ma ograniczeniu emisji wtórnej czyli tej powstającej przez podmuchy powietrza, unoszące pyły z powrotem do góry.


 • Czas wytworzenia: 15-07-24 11:08
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 11:08

Historia zmian

8578 Dodanie KOMUNIKAT w sprawie wprowadzonego od 1.01.2021 r. zakazu używania dmuchaw do liści. z 24-08-2023 10:09:04 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Obrazy
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2