Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie stwierdzenia wymogu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m³/d w technologi SBR, usytuowanej na nieruchomości w Przytułach Starych nr dz. 220/3.w dniu 7 grudnia 2007r. zostało wydane postanowienie znak: 7644/12/07. Informację o w/w postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 • Czas wytworzenia: 16-07-24 06:15
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 06:15

Historia zmian

1680 Dodanie Obwieszczenie (2) z 17-05-2023 14:23:27 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2