Obwieszczenie o wszczęciu postępowania SPN-O.7570.25.14.2023.MW_Obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, 05 lutego 2024 r.
SPN-O.7570.25.14.2023.MW
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Oddziale w Delegaturze w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr I l/SPEC/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku,
znak: WI-1.747.4.23.2021 .DW o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesyłowej na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., obejmującej „Budowę linii
elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów” — zostało wszczęte z urzędu postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe wskutek ograniczenia
sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie 0004 Drwęcz, Rzekuń, powiat
ostrołęcki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 259 0 pow. 1,8900 ha.
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną
w sprawie, w terminie 14 dni Od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski — listownie na
adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 ; za pośrednictwem poczty
mailowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod
adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
Udzielana jest również informacja telefoniczna, teł. (29) 7466 208.
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Ewa Ginda
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa
i Nieruchomości
/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/
płac 35, 22 695 69 95 h6j41jd6wskn•tka
danych jest są realizacji
Więcej infmcji mnie
s t u.y specjalista: pok. 43, l, teł. 29 74 208

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Wojewoda Mazowiecki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 07-02-24 11:59
 • Czas udostępnienia: 07-02-24 11:59

Historia zmian

9672 Dodanie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z 07-02-2024 12:01:43 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2